Ministerul Economiei a revizuit indicatorii macroeconomici. Vezi ce economie se aşteaptă îm 2011-2014!

miercuri, 11 mai 2011

Ministerul Economiei a revizuit indicatorii macroeconomici. Vezi ce economie se aşteaptă îm 2011-2014!
Foto: 9am.ro

Ministerul Economiei a revizuit prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2014 elaborată în luna februarie curent. La estimarea indicatorilor macroeconomici s-a luat în consideraţie economia mondială, evoluţia economică în ţările–parteneri comerciali ai Republicii Moldova, precum şi tendinţele economiei naţionale. Vezi în continuare ce prognoze economice face Ministerul Economiei pentru următorii 4 ani.


A fost revizuită prognoza creşterii volumului producţiei agricole pentru anii 2011 şi 2012, de la 2% şi respesctiv 3% până la 5% şi respectiv 3,5%. Pentru anii 2013 şi 2014 se prevede creşterea volumului producţiei agricole cu 3% şi 2,5%, respectiv. De asemenea, se estimează o rată anuală de creştere a producţiei industriale, în termeni reali, până la nivelul de 7,5% pentru anul 2011, câte 7% pentru anii 2012 şi 2013 şi 6,5% pentru anul 2014.

Au fost modificate datele privind creşterea exporturilor pentru anul 2011 de la 14% la 22%, şi pentru anii 2012-2014 de la 14%, 10% şi 11% la câte 12%, respectiv. De asemenea, au fost revizuite şi datele privind importurile. Astfel, conform prognozei revizuite, se prevede creşterea importurilor în anul curent cu 21%, în anul 2012 - cu 11% şi câte 10% - în anii 2013 şi 2014 (prognoza anterioară: 13,5%, 10%, 9% şi respectiv 8%).

Luând în considerare estimările privind dezvoltarea industriei, agriculturii şi comerţului exterior, precum şi a altor activităţi economice, a fost revizuită creşterea anuală a investiţiilor în capital fix pentru anul curent de la 11% la 12%. Pentru anii 2012-2014 se prevede creşterea anuală a volumului investiţiilor în capital fix cu 8-9%.

În anul 2011, cursul de schimb mediu anual al monedei naţionale se estimează la nivel de 11,73 lei/USD, nivelul prognozat anterior fiind de 12,4 lei/USD. În anii 2012-2014 cursul de schimb se va deprecia uşor până la 12 lei/USD (comparativ cu 12,6 lei/USD, conform prognozei precedente). 

Se estimează că rata inflaţiei va constitui la sfârşitul anului 2011 circa 8%, comparativ cu 7,5% cum se prognozase anterior. De asemenea, a fost revizuită şi rata inflaţiei pentru anul 2012 de la 5% la 5,7%. Pentru anii 2013 şi 2014 se prevede o rată a inflaţiei la sfârşitul anului de câte 5%.

Produsul intern brut pentru anul 2011 se estimează în sumă de 82,1 mlrd lei, cu o creştere reală comparativ cu anul 2010 de 5% faţă de 4,5% conform prognozei din luna februarie curent. În anii 2012-2014 PIB se va majora cu 4,5-5% anual.

Sursa: UNIMEDIA


0 Comments: