Moldova se lipseşte de Vistierie de Stat şi economiseşte la buget 1,5 milioane lei

joi, 24 iunie 2010

Moldova se lipseşte de Vistierie de Stat şi economiseşte la buget 1,5 milioane lei
Foto: stirileprotv.ro

În şedinţa Executivului de astăzi, 24 iunie 2010, a fost aprobat  Proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la dizolvarea Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului”. Ca urmare a lichidării Vistieriei de Stat, atribuţiile de gestionare şi valorificare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase  confiscate sau fără stăpân îi revin Serviciului Fiscal de Stat, şi parţial Băncii Naţionale a Moldovei, iar obiectele confiscate, care prezintă valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, precum şi a obiectelor de cult, vor fi transmise în posesia  Ministerului Culturii.


În acest scop, Ministerul Finanţelor va institui comisia de lichidare a Vistieriei de Stat şi va asista procesul de dizolvare a acesteia. Din această comisie vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal, Ministerului Culturii,  Băncii Naţionale a Moldovei, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform declaraţiei ministrului Finanţelor Veaceslav Negruţa.

Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe, valorilor Fondului de Stat al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a altor bunuri materiale ale Vistieriei de Stat se va efectua în termen de 60 de zile, în baza unor acte de primire-predare. Autorităţile cărora li se transmit bunurile aflate în gestiunea Visteriei de Stat sunt responsabile pentru asigurarea integrităţii şi gestionarea acestora.

Cheltuielile aferente cheltuielilor de expertizare şi/sau evaluare a bunurilor prestate de către experţi sunt suportate din contul mijloacelor încasate de la vânzarea bunurilor confiscate. Conturile de plată aferente cheltuielilor de expertizare şi/sau evaluare a bunurilor ce urmează a fi transmise în evidenţa Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, prezentate de către autorităţile împuternicite de confiscarea bunurilor, se achită din contul bugetului, până a fi preluate în evidenţă.

UNIMEDIA menţionează că, potrivit declaraţiilor ministrului Finanţelor, Vistieria de Stat urmează să fie lichidată ţinând cont de experienţa altor state, unde vistieriile au fost desfiinţate încă în anii '90. Totodată, Negruţa consideră că întreţinderea Vistieriei de Stat este mai mult costisitoare decât eficientă. Astfel, până acum pentru întreţinerea Vistieriei de Stat au fost alocaţi anual circa 1,5 milioane de lei din buget.

sursa: Unimedia

0 Comments: